logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Konkurs kompozytorski na stulecie unikatowych organów


Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy ogłosiły Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski, w ramach XXVIII Legnickiego Conversatorium Organowego.

W konkursie mogą wziąć udział kompozytorzy narodowości polskiej, urodzeni po 1 stycznia 1977 roku.
- Taki konkurs został ogłoszony po raz trzeci w całej historii Conversatorium - mówi Krystyna Kunecka z Legnickiego Centrum Kultury.
To prestiżowe wydarzenie, bo wyjątkowa jest także okazja dla której konkurs ogłoszono - to przypadające na ten rok 100-lecie organów Weigla, znajdujących się w Kościele Mariackim w Legnicy. I nadsyłane na konkurs utwory mają nawiązywać właśnie do obchodów jubileuszu tego wyjątkowego w skali Europy instrumentu.

Kompozytorzy mogą przysłać na konkurs dowolną liczbę utworów - na organy solo lub/oraz na chór i organy, bo konkurs przewiduje te dwie kategorie. Jedna kompozycja nie może trwać dłużej niż 15 minut.
- Utwory na konkurs należy przesłać najpóźniej do 31 maja 2014 r. Zadecyduje data stempla pocztowego - mówi Krystyna Kunecka.
A należy je wysyłać na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego,
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica,
z dopiskiem "Konkurs kompozytorski LCO"

Utwory oceni Jury, złożone z uznanych autorytetów w dziedzinie kompozycji, gry na organach i chóralistyki. Wyniki poznamy w czerwcu. Nagrodzone kompozycje zostaną wykonane podczas XXVIII Legnickiego Conversatorium Organowego, które odbędzie się wrześniu 2014.

Zapraszamy młodych kompozytorów! Poniżej regulamin konkursu.
fot: lca.pl


OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI
w ramach Festiwalu XXVIII Legnickie Conversatorium Organowe
Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego są: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
2. Przedmiotem konkursu są oryginalne kompozycje przeznaczone na:
a) w kategorii A - organy solo,
b) w kategorii B - chór i organy.
3. Kompozycje mają nawiązywać do obchodów jubileuszu 100-lecia organów Weigle w Kościele Mariackim w Legnicy, a w warstwie tekstowej odnosić się do nauczania Kościoła Ewangelickiego.
4. Uczestnikami konkursu mogą być kompozytorzy narodowości polskiej urodzeni po 1 stycznia 1977 roku.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość oryginalnych kompozycji swojego autorstwa.
6. Czas trwania utworu nie może przekraczać 15 minut.
7. Zgłoszony do konkursu utwór nie może być wcześniej wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.
8. Kompozycję w postaci oznaczonej godłem kompletnej partytury w czterech egzemplarzach, a w przypadku utworu na chór i organy również głosu chóralnego, należy przesłać w formie wydruku komputerowego z programu do składania nut wraz z zamkniętą kopertą sygnowaną tym samym godłem. Koperta musi zawierać kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną podpisem uczestnika oraz wydrukowane dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, krótki biogram oraz dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł za każdy zgłaszany utwór na konto:
Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego
91 1090 2066 0000 0005 4200 0402.
9. Dopuszcza się również dołączenie dodatkowo płyty CD z komputerowym nagraniem kompletnego utworu.
10. W przypadku kompozycji na chór i organy, gdy wykorzystany zostanie tekst słowny chroniony prawami autorskimi, kompozytor zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody twórcy tekstu lub jego spadkobierców na użycie tekstu w utworze muzycznym.
11. Zgłoszenia utworów należy przesłać na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. H. Karlińskiego,
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica,
z dopiskiem "Konkurs kompozytorski LCO"
nie później niż do 31 maja 2014 (decyduje data stempla pocztowego).
12. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.
13. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
14. Oceny prac konkursowych dokona Jury złożone z uznanych autorytetów w dziedzinie kompozycji, gry na organach i chóralistyki.
15. Jury przyzna I i II miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne.
16. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszego miejsca lub wyróżnienia.
17. Nagrodzone utwory zostaną wykonane podczas Festiwalu XXVIII Legnickie Conversatorium Organowe w Kościele Mariackim w Legnicy w 2014 roku.
18. Posiedzenie Jury i ogłoszenie wyników będą miały miejsce w czerwcu 2014 roku.
19. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją warunków konkursu.
Źródło: ego   2014-01-22


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2021   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl