logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru nad zespołem sal Legnickiego Centrum Kultury


Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru nad zespołem sal Legnickiego Centrum Kultury.

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:
1) znajomość zagadnień związanych z logistyką (mile widziane doświadczenie zawodowe w tym zakresie)
2) doświadczenie w pracy z klientami
3) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
4) umiejętność współpracy w zespole
5) odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
6) znajomość zagadnień związanych z animacją kultury
7) preferowane wykształcenie wyższe.

II. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
1) list motywacyjny
2) pełny życiorys zawodowy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

III. Zakres zadań na stanowisku Specjalisty ds Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru na zespołem sal LCK Legnickiego Centrum Kultury:
1) udział i współpraca w planowaniu działań merytorycznych LCK,
2) koordynacja, planowanie i nadzór nad zajęciami prowadzonymi w zespole sal LCK
3) koordynacja, planowanie i nadzór nad działalnością prowadzoną w salach Maneżowej i Królewskiej
4) dbanie o dekoracje zespołu sal Akademii Rycerskiej i ich otoczenia
5) prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów dla kontrahentów zainteresowanych wynajęciem sal
6) promocja i wynajem sal podmiotom zewnętrznym.

IV. Ustalenia końcowe
1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. . koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru na zespołem sal LCK " należy składać w sekretariacie Legnickiego Centrum Kultury lub przesłać na adres Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica do dnia 3 stycznia 2016 roku do godz. 13.00.
2) W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia oferty uważa się datę ich wpływu.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.
4) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
5) Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Legnickie Centrum Kultury zastrzega iż osoby, które nie przejdą pozytywnie procesu rekrutacji nie będą informowane o powodach tej decyzji.Źródło: LCK   2016-12-27


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2021   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl