logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Konkurs Kompozytorski - zapraszamy twórców!


Już tylko do 6 lutego kompozytorzy mogą nadsyłać swoje utwory na Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat.
Do konkursu mogą przystąpić twórcy bez względu na wiek i narodowość. Należy przysłać utwór na chór a cappella (szczegóły w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej).
W skład Jury tegorocznego konkursu wchodzą: prof. Dariusz Dyczewski, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil.
Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I nagroda: 2500 PLN, II nagroda: 1500 PLN, III nagroda: 500 PLN.
Partytury należy nadsyłać do 6 lutego 2016 roku. Koncert laureatów odbędzie się w maju 2016 r., w ramach Koncertu Galowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 47.
Konkurs organizowany jest przez Legnickie Centrum Kultury.

Kontakt:

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
tel. 76 7233700
59-220 Legnica
agnieszka.kubik@lck.art.pl
Dyrektor Konkursu - Grzegorz Szczepaniak
Sekretarz Konkursu - Agnieszka Kubik

REGULAMIN KONKURSU


I. KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2014 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
 4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, a prawykonanie utworu, który został wyróżniony I nagrodą odbędzie się w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

II. TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych), do tekstu w języku polskim.
 2. Tekst musi być w języku polskim,
 3. Tematyka utworu dowolna - religijna lub świecka.
 4. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbalescubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
 5. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
  Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

 1. Trzy nagrody:

  • I nagroda: 2500 PLN
  • II nagroda: 1500 PLN
  • III nagroda: 500 PLN

  Wysokość nagrody jest kwotą brutto.

 2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

 1. Skład jury:

  prof. Dariusz Dyczewski
  prof. Stanisław Krawczyński
  prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
 2. Partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF,
 3. Obowiązuje komputerowy skład nut,
 4. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:

  a) imię i nazwisko kompozytora,
  b) data i miejsce urodzenia,
  c) narodowość,
  d) adres, telefon, adres e-mailowy,
  e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2014 r.

 5. Partytury (w ilości 3 kopii) należy nadsyłać na następujący adres:

  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
  Z dopiskiem na kopercie: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

 6. Termin nadsyłania partytur upływa 06 lutego2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.Źródło: ego   2016-01-28


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2020   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl