logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Festiwal Chóralny Legnica Cantat

 Festiwal Chóralny Legnica Cantat 50

24.05 - 02.06.2019

Zapraszamy !

KONKURS

O TURNIEJU

KONKURS KOMPOZYTORSKI LC 50


Pliki do pobrania

REGULAMIN LC 50


Celem Turnieju jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,

 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,

 • nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,

 • popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,

 • promocja współczesnej literatury chóralnej.


 • Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50

  Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ja trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopie oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopie nr1.


  Warunki uczestnictwa w Turnieju

  1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50 odbędzie się w dniach
   24 maja - 2 czerwca 2019 r. w Legnicy.

  2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry amatorskie i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).

  3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju przesyłają:
   • wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,

   • dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
   • partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.


  4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2019 r.

  5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 28.02.2019 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.

  6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany.

  7. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).

  8. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się kompozycja Stanisława Moniuszki, w związku z obchodami Roku Moniuszkowskiego (2019). Repertuar konkursowy może zawierać więcej utworów polskich kompozytorów z tekstem w języku polskim.

  9. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.

  10. Przesłuchania konkursowe odbędą się 1 czerwca (sobota) 2019 r.

  11. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony. Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.

  12. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w OTCh Legnica Cantat reguluje umowa między organizatorem a instytucja delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu.


  Rada Artystyczna, Jury konkursu

  1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.

  2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.

  3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.

  4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.

  5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

  6. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.

  7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.


  System oceniania

  1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:

   1. technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm

   2. interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy , konstrukcji frazy , stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru

   3. całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.

  2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.

  3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników Turnieju.


  Nagrody

  1. W Turnieju zostaną przyznane następujące nagrody:

   • Grand Prix Nagroda Główna
    Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN

   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 6.000 PLN

   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 4.000 PLN

   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 3.000 PLN

   • Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.


  2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:

   • złoty dyplom 90 - 100 punktów
   • srebrny dyplom 80 - 89,9
   • brązowy dyplom 70 - 74,9
   • dyplom uczestnictwa - poniżej 70 pkt


  3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.

  4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

  6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

  7. Decyzje Jury są ostateczne.


  Spotkania i koncerty

  1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.

  2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju oraz przygotowania stosownego programu.

  3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2019 r.


  Postanowienia ogólne

  1. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.


  Szczegółowych informacji udziela:

  Agnieszka Kubik
  tel: (76) 72 33 700
  fax: (76) 723 32 82
  e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl
  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
  PROGRAM RAMOWY


  24 maja (piątek)

  • 12.00 Inauguracja Legnica Cantat 50
   Koncert Chóru Madrygał Legnickiego Centrum Kultury
   dyrygent - Dariusz Rzonca

   Akademia Rycerska, Sala Królewska
   ul. B. Bilsego, zaproszenia


  24-26 maja (piątek - niedziela)  25 maja (sobota)


  27 maja (poniedziałek)

  • The Binary Graffiti Club Choir, cyfrowo-wokalny performance w przestrzeniach miasta, wstęp wolny


  28 maja (wtorek)

  • 18.00 Dźwiękowa mapa Legnicy - finał

   Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
   ul. Ojców Zbigniewa i Michała, wstęp wolny


  29 maja (środa)

  • 18.00 Legnica głosem silna - bicie rekordu w śpiewaniu a capella

   Galeria Piastów, ul. NMP 9, wstęp wolny


  30 maja (czwartek)

  • 16.00 - 19.00 Kongres Chóralistyki Polskiej

   Akademia Rycerska Sala Maneżowa
   wejście przez dziedziniec
   wstęp wolny


  • 21.00 Richard Einhorn - Oratorium Voices of Light - Pasja Joanny d′Arc

   Kościół Ewangelicki Marii Panny, Plac Mariacki 1, bilety


  31 maja (piątek)

  • 9.00 - 19.00 Kongres Chóralistyki Polskiej

   Akademia Rycerska, Sala Maneżowa
   wejście przez dziedziniec
   wstęp wolny


  • 19.00 Richard Einhorn - Oratorium Voices of Light - Pasja Joanny d′Arc

   (Kościół Ewangelicki Marii Panny, Plac Mariacki 1, bilety)


  1 czerwca (sobota)


  • 10.00 I Koncert konkursowy Legnica Cantat 50

   Akademia Rycerska, Sala Królewska, ul. B. Bilsego, wstęp wolny

   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach,
   dyr. Maria Piotrowska - Bogalecka

   Chór SM i OSM II st. Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy
   dyr. Ilona Kamecka

   Chór "Feichtinum" Akademii Muzycznejim. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
   dyr. Artur Wróbel

   Zespół Wokalny "ESPERIMENTO" z Białegostoku,
   dyr. Barbara Kornacka

   Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa
   dyr. Andrzej Korzeniowski


   przerwa 60 minut

  • II Koncert konkursowy Legnica Cantat 50

   Chór Męski "Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego" ze Szczecina
   dyr. Jacek Kraszewski

   Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
   dyr. Małgorzata Podzielny

   Chór Kameralny "441 Hz" z Gdańska,
   dyr. Anna Wilczewska

   Chór Music Everywhere z Gdańska
   dyr. Beata Śnieg-Wądołowska

   Chór Cantabile z Polkowic
   dyr. Joanna Kąca


  • 18.30 Ogłoszenie wyników Konkursu Kompozytorskiego Legnica Cantat 2019 - prawykonanie zwycięskiej kompozycji

  • Koncert Laureata Legnica Cantat 49

   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   Marek Gandecki - dyrygent


  2 czerwca (niedziela)

  • 15.00 Koncert jubileuszowy na 50- lecie Legnica Cantat

   (Kościół Ewangelicki Marii Panny, Plac Mariacki 1, bilety)

   Martin Palmeri-Misatango - Misa a Buenos Aires
   na sopran, chór mieszany, bandoneon, fortepian i orkiestrę smyczkową

   Paweł Łukaszewski- Missa Choralis prawykonanie
   na solistów, chór mieszany i orkiestrę

  • Ogłoszenie wyników konkursu Legnica Cantat 50
  Harmonogram koncertów konkursowych  1 czerwca (sobota)


  • I Koncert konkursowy Legnica Cantat 50

   Akademia Rycerska, Sala Królewska, ul. B. Bilsego, wstęp wolny

   Chór SM i OSM II st. Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy
   dyr. Ilona Kamecka

   • Hugo Peretti, Luigi Creatore, George Weiss - The lion sleeps tonight
   • St. Moniuszko, sł. Jan Czeczot - Postój piękna gołąbeczko
   • Pierre Passereau - Il est bel et bon
   • St. Soyka, opr. Marcin Wawruk - Tolerancja
   • Mira Zimińska - Sygietyńska, Tadeusz Sygietyński, opr. Kacper Najdek - Dwa serduszka, cztery oczy


   Chór "Feichtinum" Akademii Muzycznejim. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
   dyr. Artur Wróbel

   • Bengt Ollen - I denna Ijuva sommartid
   • Henry Purcell - Hear my prayer
   • Miłosz Bembinow - Ludu mój, ludu
   • Jakub Neske - Mironczarnia
   • St. Moniuszko, opr. A. Cichocki - Prząśniczka


   Zespół Wokalny "ESPERIMENTO" z Białegostoku,
   dyr. Barbara Kornacka

   • Alfonso X el Sabio - Cantiga 100- Sancta Maria strela do dia
   • Juan Vasquez - Con que la lavare
   • Mateo Flecha - El Jubilate
   • St. Moniuszko - Postój piękna gołąbeczko
   • Ola Gjeilo - Ubi Caritas


   Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa
   dyr. Andrzej Korzeniowski

   • Bartłomiej Pękiel - "Ave Maria"
   • Feliks M. Bartholdy - "Psalm 43 Richte mich Gott"
   • Henryk Jan Bator - "Pieśń Cherubinów"
   • Klaudia Rabiega - "Tu es Petrus"
   • Stanisław Moniuszko - "Postój piękna gołąbeczko"
   • Eric Whitacre - "Little man in a hurry"


   przerwa 45 minut

  • II Koncert konkursowy Legnica Cantat 50

   Chór Męski "Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego" ze Szczecina
   dyr. Jacek Kraszewski

   • G.F. Lwowski - "Błażeni jaże izbrał"
   • Ko Matsushita - "Ave Maria"
   • Stanisław Moniuszko - "Pieśń Wojenna"
   • Krzysztof Penderecki - "Benedicamus Domino"
   • An Indian Raga, opr. E. Sperry - "Ramkali"


   Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
   dyr. Małgorzata Podzielny

   • Claudio Monteverdi - "Cantate Domino"
   • Edvard Grieg - "Wie bist du doch schön"
   • Luigi del Prete - "Regina caeli"
   • Tomasz Szczepanik - "Cantate Domino"
   • Stanisław Moniuszko - "Postój piękna gołąbeczko"
   • opr. Małgorzata Podzielny - "Idzie dysc" - melodia ludowa
   • Jukka Linkola - "Punapaula"


   Chór Kameralny "441 Hz" z Gdańska,
   dyr. Anna Wilczewska

   • Ko Matsushita - O lux beataTrinitas
   • St. Moniuszko - Dziad i baba (opr. Piotr Maszyński)
   • Selga Mence Kalējs - Kala Debesīs
   • Ēriks Ešenvalds - Only in sleep
   • Jake Runestad - Nyon, Nyon


   Chór Music Everywhere z Gdańska
   dyr. Beata Śnieg-Wądołowska

   • Robert Cundick - "Behold, this is the way
   • Claudio Monteverdi - "Ecco Mormorar l′onde"
   • Martin Gore, opr. E. Whitacre - "Enjoy the silence"
   • Stanisław Moniuszko, opr. Adam Cichocki - "Prząśniczka"
   • Calixto Alvarez - "Lacrimosa"


   Chór Cantabile z Polkowic
   dyr. Joanna Kąca

   • Magdalena Nazaretanka, opr. Grzegorz Miśkiewicz - "Kwiaty polskie"
   • Stanisław Moniuszko, Stanisław Jachowicz - "Dobranoc"
   • Jan Kochanowski, Mikołaj Gomółka, opr. Paweł Bębenek - "Czego chcesz od nas Panie"
   • Giovanni Pierluigi da Palestrina - "Adoramus te, Christe"
   • Bob Thiele, George David Weiss & George Douglas - "What a wonderful world"  RADA ARTYSTYCZNA


  Prof. Stanisław Krawczyński

  prof. Benedykt Błoński

  Agnieszka Justyna Szumiło

  prof. Dariusz Dyczewski

  JURY LC


  prof. Stanisław Krawczyński - przewodniczący

  Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) - polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Honoris Gratia". (źródło: Wikipedia)

  prof. Dariusz Dyczewski

  Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

  W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

  Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

  Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

  Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

  Prof. zw. Benedykt Błoński

  Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność artystyczną i naukową. Od tamtego czasu, przez 27 lat, do roku 2009 pracował również z Chórem im. prof.W. Wawrzyczka, obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  Z chórem tym brał udział w wielu konkursach i festiwalach, krajowych i zagranicznych, zdobywając szereg najwyższych nagród (I miejsca, złote medale, a także Grand Prix).

  Benedykt Błoński od lat współpracuje z chórami zagranicznymi, a także z Filharmonią Warmińsko-Mazurską, dla której przygotowywał i prowadził koncerty oratoryjne. Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym
  i międzynarodowym (m.in. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat w Legnicy, Ogólnopolski Konkurs Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, Międzynarodowe Recitale Chóralne Hora Cantavi w Suwałkach).

  Wykłada dyrygowanie i metodykę prowadzenia chórów na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
  Od roku 2009 prowadzi Chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którym już osiągnął znaczące sukcesy ( m.in. I miejsce w kat. chóry mieszane na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Kiten/Primorsko (Bułgaria)-2010r. i Złote Medale w kategoriach musica sacra i pop music w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Lloret de Mar - Barcelona 2014r.), a także wykonał dzieła wokalno - instrumentalne m.in.: Carmina burana C. Orffa, Requiem d-moll, Mszę C-dur " Koronacyjną" W.A. Mozarta, Requiem J. Ruttera (prawykonanie olsztyńskie), Messe modale en septuor J. Alaina (prawykonanie polskie), Missa pro pace, Angelus, Victoria W. Kilara, IX Symfonię - L.van Beethovena, Te Deum - M.A. Charpentiera, Stabat Mater F.Schuberta, opery: Tosca G. Pucciniego i Traviata G. Verdiego, Jasia I Małgosię E.Humperdincka, Amahl i nocni goście G.C. Menottiego i operetki: Księżniczkę Czardasza I. Kalmana, Zemstę nietoperza
  J. Straussa.

  W 1999 roku, w wieku 42 lat, otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

  prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

  Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 - 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru "Opera Nova" w Bydgoszczy.
  Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych "Ojczyzna". Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006, 2007, 2014 i 2016) oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii , w 2009 w Szkocji, w 2013 w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015).
  W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy "Canzona", a w 2001 roku Żeński Chór "Canzona-Absolwent". Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami "Canzona" koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii i Grecji.
  Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.
  Gości jako wykładowca na licznych seminariach dla wokalistów, nauczycieli
  i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też warsztaty wokalne zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, dziecięcych, młodzieżowych i akademickich, chłopięcych, żeńskich, męskich i mieszanych na terenie całej Polski.

  Prof. Marek Gandecki

  Marek Gandecki, absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej, w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła. Laureat IV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Poznaniu (1992). Założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chóru Kameralnego MUSICA VIVA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chóru Zamku Kórnickiego CASTELLUM CANTANS (1999-2013). Laureat wielu prestiżowych nagród zdobytych przez wspomniane zespoły w konkursach chóralnych, a także wielu indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta.
  Juror konkursów i festiwali chóralnych. Wykładowca warsztatów dyrygenckich organizowanych m. in. przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz cyklu szkoleń kadry kierowniczej organizowanych przez Bernard Brunhes Polska (BPI Group). Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

  Prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz

  Chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.choir.amu.edu.pl) z którym koncertował na pięciu kontynentach, w ponad dwudziestu krajach, m.in. w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Francji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. Wraz z tym zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów (m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach oraz w Llangollen, na Malcie, w Wiedniu i w Busan, na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Euroradia "Let the Peoples Sing - Oslo′2009"). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna (m.in. nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów "Legnica Cantat", Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan, Korea Południowa). Jest laureatem Nagrody im. J. Kurczewskiego za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki oraz za organizację Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat. W 2014 Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

  W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków w arkana techniki wokalnej i - co za tym idzie - brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX-XXI wieku. Profesor Krzysztof Szydzisz jest konsultantem wokalnym wielu polskich i zagranicznych zespołów chóralnych. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (http://www.choir.amu.edu.pl/ludzie/dyrygent/prof-krzysztof-szydzisz).

  Od 2004 roku kieruje Zakładem Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (www.amuz.bydgoszcz.pl), gdzie obok działalności naukowej i dydaktycznej regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z zakresu emisji głosu i logopedii (zawodowe użycie głosu), prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok. Jest dyrektorem organizowanego od 1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat" (www.cantat.amu.edu.pl).

  Prof. Richard Zieliński

  Richard Zieliński znany jest z innowacyjności i wszechstronności jako dyrygent orkiestrowy i chóralny. Pasjonat z rozległą wiedzą na temat repertuaru klasycznego i współczesnego. Pełni funkcję dyrektora muzycznego i artystycznego w Norman Philharmonic w Oklahomie, jest wykładowcą na Uniwersytecie Oklahoma, a także dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Klasycznej. Jest także laureatem Złotego Medalu za osiągnięcia artystyczne i wkład muzyczny w Eisenstadt w Austrii jako główny dyrygent i dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Klasycznej.

  Zieliński koncertował w całej Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie Richarda Zielinskiego gościły: Filharmonia Gorzowska, Filharmonie w Zielonej Górze, w Olsztynie, w Szczecinie, Shenyang Conservatory Orchestra w Chinach i Joseph Haydn Conservatory Orchestra w Eisenstadt w Austrii. Wcześniejsze występy dyrygenckie obejmują między innymi Master Chorale Tampa Bay, Florida Orchestra, Tampa Bay Symphony Orchestra, Elgin Choral Union i Naples Philharmonic. Zieliński nadal pełni funkcję dyrektora muzycznegow McFarlin Memorial UMC, Norman, Oklahoma.

  Mistrz muzyki współczesnej współpracował z wieloma kompozytorami i regularnie prowadzi orkiestry w wykonaniach dzieł współczesnych. Jego profesjonalny zespół wokalny, Richard Zielinski Singers, ma na swoim koncie pięć płyt z repertuarem wielu kompozytorów współczesnych. Zespół otrzymał ostatnio nagrodę Grand Prix 2018 na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Chóralnej w Międzyzdrojach za ich innowacyjne i wybitne osiągnięcia. Richard otrzymał także nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu.

  Richard Zileinski posiada tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie muzyki chóralnej na Uniwersytecie Illinois, dwa stopnie magistra muzyki, dyrygentury chóralnej i wykonania wokalnego z Eastman School of Music oraz tytuł Bachelor of Music Education na University of Wisconsin - Madison.

  Ks. prof. Kazimierz Szymonik

  Ksiądz, dyrygent, muzykolog i pedagog, urodzony 15 stycznia 1942 w Miedźnie koło Częstochowy.

  W latach 1960-66 odbył studia teologiczne w częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie. W latach 1971-76 studiował muzykologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1978 do 1981 dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Stefana Stuligrosza w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studia dyrygenckie uzupełniał u Stanisława Krukowskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a w Institut Catholique w Paryżu specjalizował się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego. W 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (na podstawie rozprawy doktorskiej "Oficjum rymowane o św. Stanisławie ′Dies adest celebris′ i hymn ′Gaude Mater Polonia′ w polskich antyfonarzach przedtrydenckich. Studium muzykologiczne", promotor: prof. dr hab. Jerzy Pikulik), w 1990 kwalifikacje II stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 2000 tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

  Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. otrzymał wiele Nagród Rektora Akademii Teologii Katolickiej/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005), Nagrodę Błogosławionego Brata Alberta (1987), Honorowe Obywatelstwo miasta Rocamadour we Francji (1990), Medal Ministra Obrony Narodowej (1995), Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętej Brygidy (1996), Nagrodę Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (1998), Złotą Odznakę Liceum Św. Augustyna (1999), Nagrodę Prezydenta miasta Częstochowy (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie (2004), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).

  Kazimierz Szymonik od 1981 pełni funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademii Teologii Katolickiej). Z Chórem nagrał kilkanaście płyt CD, na których została utrwalona twórczość sakralna współczesnych kompozytorów polskich (m.in. Juliusza Łuciuka, Mariana Borkowskiego, Stanisława Moryto, Mariana Sawy, Miłosza Bembinowa, Marka Jasińskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Tadeusza Paciorkiewicza, Piotra Mossa, Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Witolda Rudzińskiego, Romualda Twardowskiego, Józefa Świdra, Macieja Żółtowskiego), a także odbył kilkadziesiąt tournées zagranicznych do większości krajów Europy (m.in. Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, dawna Jugosławia, Niemcy, Monako, Szwajcaria, Węgry, Włochy). Wielokrotnie występował dla Ojca św. Jana Pawła II w Watykanie i Castel Gandolfo. Z zespołem zdobył też wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, m.in. Nagrodę Specjalną dla Dyrygenta na Ogólnopolskim Turnieju Chórów "Legnica Cantat" (1986), Grand Prix na Festiwalu Chóralnym w Kraśniku (1987), II nagrodę na 2. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (1990), dwa I miejsca na Festiwalu World Music w Fivizzano we Włoszech (1998), I nagrodę i Puchar Wojewody Mazowieckiego na Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich w Warszawie (2001).

  Współpracował z filharmoniami: Częstochowską, Kielecką, Jeleniogórską oraz Filharmonią Narodową w Warszawie (przygotował wykonania m.in. "Pięciu pieśni ludowych" Andrzeja Panufnika, "Pasji wg św. Jana" Sofii Gubajduliny, "VIII Symfonii" Gustava Mahlera). Współpracuje również z Chórem Uniwersytetu w Münster oraz z Filharmonią w Kolonii. Zasiada w radach artystycznych i jury konkursów oraz festiwali muzyki chóralnej (m.in. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, Ogólnopolskiego Turnieju Chórów "Legnica Cantat", Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie, Konkursu Kompozytorskiego "Musica Sacra", Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, Konkursu Chóralnego w Rumii, Konkursu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy, Konkursu Chórów Kościelnych "Cecilianum" w Warszawie).

  Równolegle prowadzi działalność naukową. W swoim dorobku posiada wiele artykułów z zakresu chorału gregoriańskiego oraz muzyki sakralnej, liczne odczyty i wykłady.

  Kazimierz Szymonik od 1980 wykłada w Specjalności Muzykologia (obecnie Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie od 1999 do 2007 pełnił funkcję kierownika. Od 1981 pracuje jako wykładowca retoryki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Od 1994 prowadzi wykłady w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie piastuje funkcję kierownika Specjalności Muzyka Kościelna. Od 2005 sprawuje obowiązki prorektora do spraw nauki i dydaktyki oraz Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W latach 1995-98 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w latach 1998-2005 kierownikiem Specjalności Muzyka Kościelna w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczy także, jako wykładowca, w seminariach, studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Podyplomowe Studium Dyrygentury Chóralnej przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) i innych formach kształcenia z zakresu dyrygentury chóralnej i chorału gregoriańskiego.

  Autor: Małgorzata Kosińska, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Związek Kompozytorów Polskich, październik 2007, aktualizacja: czerwiec 2010 r.

  UCZESTNICY LC 50  1. Chór Męski "Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego" ze Szczecina
   dyr. Jacek Kraszewski

  2. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach,
   dyr. Maria Piotrowska - Bogalecka

  3. Chór SM i OSM II st. Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy
   dyr. Ilona Kamecka

  4. Chór "Feichtinum" Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
   dyr. Artur Wróbel

  5. Zespół Wokalny "ESPERIMENTO" z Białegostoku,
   dyr. Barbara Kornacka

  6. Zespół Wokalny "Rondo" z Wrocławia
   dyr. Małgorzata Podzielny

  7. Chór Kameralny "441 Hz" z Gdańska,
   dyr. Anna Wilczewska

  8. Chór Mieszany Katedry Wawelskiej z Krakowa,
   dyr. Andrzej Korzeniowski

  9. Chór Music Ewerywhere z Gdańska,
   dyr. Beata Śnieg - Wądołowska

  10. Chór Cantabile z Polkowic
   dyr. Joanna Kąca


  POSTACIE  Henryk Karliński

  W roku bieżącym mija 39. rocznica śmierci Henryka Karlińskiego, wybitnego muzyka i długoletniego działacza kultury w Legnicy, którego imię nosi obecnie Legnickie Centrum Kultury. Pragniemy więc w skrócie przypomnieć młodszym rocznikom tę znaną i popularną za życia postać oraz jej dorobek. Henryk Karliński urodził się 10 lutego 1922 r. w Częstochowie. Był synem Antoniego i Feliksy, córki Walentego i Marianny Chędzińskich z domu Szymala. W 1925 roku urodził się młodszy brat Henryka - Tadeusz. Po dwóch miesiącach jednak zmarł. Przed ukończeniem 8 roku życia zmarła również jego matka. Swoje wykształcenie Henryk Karliński zdobywał we Francji, w Tuluzie. Wojna przerwała jednak dalszą edukację i zmusiła go do zmiany planów. Po powrocie do Polski na krótko zamieszkuje w Częstochowie. W latach 1947-1949 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej, w Dusznikach Zdrój, prowadzonej przez Braci Szkolnych ucząc m.in. języka francuskiego. Dwa lata później osiedlił się w Legnicy. Do roku 1958 pracował kolejno jako nauczyciel i kierownik świetlic w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w kilku szkołach średnich. Następnie został zaangażowany do powstałego wówczas Miejskiego Domu Kultury, który w 1966 r. przemianowany został na Legnicki Dom Kultury. W roku 1975 placówkę tę przekształcono w Wojewódzki Dom Kultury i tu Henryk Karliński, mimo długotrwałej i ciężkiej choroby serca, pracował aktywnie do ostatnich chwil swego życia. Zmarł 5 grudnia 1975 r. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się przede wszystkim na dwóch dziedzinach: teatrze i muzyce, a ściślej na muzyce chóralnej. Omawiając dokonania Karlińskiego w zakresie muzyki należy z jednej strony podkreślić jego działalność dyrygencką, a z drugiej - prace przy organizacji różnorodnych imprez muzycznych, z których część zyskała ogromne znaczenie w życiu kulturalnym miasta i całego regionu. Działalność dyrygencka Henryka Karlińskiego rozpoczęła się jesienią 1949 r., kiedy to założył przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy chór "Madrygał". Na początku lat 60. zespół ten przeobraził się w chór mieszany i w tej postaci, prowadzony przez kolejnych dyrygentów, następców Karlińskiego, istnieje i działa do dnia dzisiejszego. Równie wiele uwagi poświęcał popularyzacji i doskonaleniu ruchu chóralnego. Temu właśnie miał służyć, zapoczątkowany przez Niego, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat", który ze skromnego Dolnośląskiego Święta Pieśni, zorganizowanego po raz pierwszy w 1967 r., rozrósł się w niedługim czasie do rozmiarów imprezy ogólnopolskiej, cenionej wysoko przez dyrygentów i zespoły chóralne w całym kraju. Henryk Karliński umiał rozbudzać zainteresowanie muzyką w całym jej bogactwie. Większość koncertów chóru "Madrygał" sam opatrywał interesującym komentarzem. Organizował także koncerty i imprezy muzyczne z udziałem wykonawców profesjonalnych. Z jego inicjatywy nawiązane zostały kontakty ze Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesse Musicale de Pologne", zaś rezultatem tej współpracy stały się Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, które po raz pierwszy odbyły się we wrześniu 1971 r. Również i ta impreza, organizowana przez ponad 20 lat w Legnicy i innych miastach regionu, przetrwała długo po śmierci jej inicjatora. Osobne miejsce wśród zainteresowań Henryka Karlińskiego zajmowała przeszłość kulturalna Legnicy i Dolnego Śląska. Posiadał w tej dziedzinie dużą wiedzę i stale ją uzupełniał. W efekcie powstał cykl artykułów poświęconych przede wszystkim dziejom kultury muzycznej Legnicy. Były one zamieszczane m.in. w programach koncertowych "Madrygału" oraz Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, bowiem w ten sposób zawarte w nich treści stawały się bardziej dostępne ogółowi słuchaczy i mieszkańców miasta. Szczególnym obiektem zainteresowań Karlińskiego była słynna biblioteka muzyczna książąt legnickobrzeskich "Rudolfina", której systematyczne zbadanie próbował zainicjować w środowisku muzykologów. Także i te starania, choć już po Jego odejściu, przyniosły należyte rezultaty w postaci opracowanego przez Anielę Kolbuszewską katalogu zachowanych zbiorów z tej biblioteki. Henryk Karliński był postacią wyjątkową i do dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem wspominają Go dawni chórzyści, muzycy i ówcześni działacze kultury. Imponowało Jego całkowite oddanie się pracy i życiowym pasjom, zaś każdy, kto się z Nim zetknął, pozostawał pod wrażeniem jego ogromnej, wszechstronnej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości, z jaką urzeczywistniał swe zamierzenia. Bardziej uważni obserwatorzy widzieli też, pokrywaną szorstkością i pewną dawką uszczypliwości, skromność, dobroć i życzliwość wobec otoczenia.  Jerzy Liban

  Jerzy Liban urodził się w Legnicy ok. roku 1464, zmarł w Krakowie po roku 1546. Był teoretykiem muzyki, kompozytorem, humanistą i grecystą. Studiował w Krakowie i tam też pozostał jako wykładowca na uniwersytecie oraz początkowo kantor, a następnie rektor szkoły parafialnej przy kościele NMP, w której uczył greki, muzyki i prozodii łacińskiej. Należał do znaczniejszych postaci w środowisku intelektualnym Krakowa. Związany był z kręgiem humanistów, głównie Ślązaków, skupionych wokół znanej krakowskiej rodziny Bonerów. Do jego protektorów należeli także m.in. Piotr Tomicki, Piotr Gamrat i Stanisław Hozjusz.

  Wśród 16 prac Jerzego Libana wydanych w Krakowie drukiem dwa traktaty poświęcone są muzyce: De accentuum ecclesiasticorum exquisita ratione ("O wybornej metodzie stosowania akcentów kościelnych") i De musicae laudibus oratio ("Mowa o pochwałach muzyki"). Odwierciedlają one zarówno jego osobiste zainteresowania i wielką erudycję, jak też kierunki panujące w ówczesnej teorii muzyki. Przykłady muzyczne, zamieszczone w tych rozprawach, są zarazem jedynymi zachowanymi przykładami twórczości muzycznej Libana. Pozwalają one wysoko ocenić zarówno jego uzdolnienia, jak i znajomość kontrapunktu.  LAUREACI  Zdobywcy Lutni im. Jerzego Libana


  • 2018 LEGNICA CANTAT 49
   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. MAREK GANDECKI

  • 2017 LEGNICA CANTAT 48
   Zespół wokalny RONDO z Wrocławia
   dyr. MAŁGORZATA PODZIELNY


  Zdobywcy Rubinowej Lutni


  • 2016 LEGNICA CANTAT 47
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

  • 2015 LEGNICA CANTAT 46
   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. MAREK GANDECKI

  • 2014 LEGNICA CANTAT 45
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

  • 2013 LEGNICA CANTAT 44
   Chór Dziewczęcy CANTABILE w Olsztynie
   dyr. AGATA WILIŃSKA

  • 2012 LEGNICA CANTAT 43
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. Dariusz Zimnicki

  • 2011 LEGNICA CANTAT 42
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Iriny Bogdanovich.

  • 2010 LEGNICA CANTAT 41
   Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny


  Zdobywcy Złotej Lutni


  • 2009 LEGNICA CANTAT 40
   Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej PRO FORMA w Olsztynie (Złota Lutnia przechodzi na własność chóru)
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2008 LEGNICA CANTAT 39
   Oktet Wokalny OCTAVA w Krakowie
   dyr. Zygmunt Magiera

  • 2007 LEGNICA CANTAT 38
   Chór Dziewczęcy SKOWRONKI Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
   dyr. Alicja Szeluga

  • 2006 LEGNICA CANTAT 37
   Chór Kameralny AKADEMII MUZYCZNEJ w Bydgoszczy
   dyr. Janusz STANECKI i Monika WILKIEWICZ

  • 2005 LEGNICA CANTAT 36
   Chór Kameralny ASTROLABIUM
   Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
   dyr. Kingi Litowskiej

  • 2004 LEGNICA CANTAT 35
   Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny

  • 2003 LEGNICA CANTAT 34
   Chór Kameralny MUSICA VIVA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
   dyr. Marek Gandecki

  • 2002 LEGNICA CANTAT 33
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2001 LEGNICA CANTAT 32
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  • 2000 LEGNICA CANTAT 31
   Bielski Chór Kameralny Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Beata Borowska

  • 1999 LEGNICA CANTAT 30
   Chór Chłopięcy PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI w Bochni
   dyr. ks. Stanisław Adamczyk

  • 1998 LEGNICA CANTAT 29
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz


  Zdobywcy Srebrnej Lutni


  • 1997 LEGNICA CANTAT 28
   Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
   dyr. Janusz Wiliński (Srebrna Lutnia przechodzi na własność chóru)

  • 1996 LEGNICA CANTAT 27
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz

  • 1995 LEGNICA CANTAT 26
   Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
   dyr. Tadeusz Eckert

  • 1994 LEGNICA CANTAT 25
   Chór Kameralny CANTICA CANTAMUS w Białymstoku
   dyr. Wioletta Bielecka

  • 1993 LEGNICA CANTAT 24
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  • 1992 LEGNICA CANTAT 23
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  • 1991 LEGNICA CANTAT 22
   Chór Młodzieżowy AVE SOL Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Leszek Pollak

  • 1990 LEGNICA CANTAT 21
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  • 1988 LEGNICA CANTAT 20
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  • 1987 LEGNICA CANTAT 19
   Akademicki Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE w Poznaniu
   dyr. Barbara Nowak


  Zdobywcy Brązowej Lutni


  • 1986 LEGNICA CANTAT 18
   Chór Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki (Brązowa Lutnia przechodzi na własność chóru)

  • 1985 LEGNICA CANTAT 17
   Chór Akademicki ORGANUM w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  • 1984 LEGNICA CANTAT 16
   Zespół Madrygalistów w Czechowicach Dziedzicach
   dyr. Anna Szostak-Myrczek

  • 1983 LEGNICA CANTAT 15
   Częstochowski Chór Kameralny
   dyr. Krzysztof Pośpiech

  • 1981 LEGNICA CANTAT 14
   Chór REZONANS CON TUTTI IV LO i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu
   dyr. Norbert Kroczek

  • 1980 LEGNICA CANTAT 13
   Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
   dyr. Irena Marciniak

  • 1979 LEGNICA CANTAT 12
   Akademicki Chór ORGANUM przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  • 1978 LEGNICA CANTAT 11
   Chór Kameralny Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze
   dyr. Stanisław Malawko

  • 1977 LEGNICA CANTAT 10
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   dyr. Janusz Dzięcioł

  • 1976 LEGNICA CANTAT 9
   Chór Akademicki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Stanisław Kulczyński

  • 1975 LEGNICA CANTAT 8
   Chór MADRYGAŁ Legnickiego Domu Kultury
   dyr. Henryk Karliński

  • 1974 LEGNICA CANTAT 7
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  • 1973 LEGNICA CANTAT 6
   Chór Akademii Medycznej w Gdańsku
   dyr. Ireneusz Łukaszewski

  • 1972 LEGNICA CANTAT 5
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  • 1970 LEGNICA CANTAT 4
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   Janusz Dzięcioł

  • 1969 LEGNICA CANTAT 3
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Maciej Jaśkiewicz

  • 1968 LEGNICA CANTAT 2
   Chór Związku Zawodowego Kolejarzy przy DOKP w Katowicach
   dyr. Krystyna Świder

  • 1967 LEGNICA CANTAT 1
   Chór Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego
   dyr. Mieczysław Matuszczak  KONKURS KOMPOZYTORSKI LC 50


  Zadaniem muzyków przystępujących do tegorocznego konkursu kompozytorskiego Legnica Cantat było przygotowanie utworu na chór a capella do tekstu w języku polskim. W tym roku zgłoszono 11 partytur. Prawykonanie zwycięskiego utworu odbędzie się 1 czerwca 2019 roku (sobota) podczas koncertu o godz. 18.30, a wykona go Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Marka Gandeckiego.


  JURY KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO  Prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil - przewodniczący

  Studiowała kompozycję w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu początkowo u prof. Stefana Bolesława Poradowskiego (1966-1967), a następnie w klasie prof. Tadeusza Natansona (1967-1971). W 1978 roku jako stypendystka rządu francuskiego uczestniczyła w wykładach Oliviera Messiaena (Konserwatorium) i Pierre Bouleza (IRCAM) w Paryżu, a także w seminarium autorskim Iannisa Xenakisa w Aix en Provence. Była również stażystą w Studio Muzyki Eksperymentalnej w Marsylii. Od roku 1971 zawodowo związana z PWSM we Wrocławiu (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), gdzie od roku 1977 prowadzi klasę kompozycji. W latach 1991-2017 kierowała pracą Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki wrocławskiej Akademii Muzycznej (od roku 2010 Katedra Kompozycji). W 1993 otrzymała tytuł naukowy profesora. W latach 1998-2009 była również wykładowcą w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jej absolwenci zajmują istotną pozycję wśród kompozytorów polskiej muzyki współczesnej.
  Uczestniczyła w pracach Komisji Repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (1994-1997). W latach 1996-2008 pełniła kolejno funkcje doradcy programowego, kierownika oraz dyrektora artystycznego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Była członkiem Komitetu Honorowego Światowych Dni Muzyki Wrocław 2014.
  Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich, w tym m.in. Ogólnopolskiego Konkursu im. Grzegorza Fitelberga (1971), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego GEDOK w Mannheim (1975), Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1987). W 1989 otrzymała Nagrodę Miasta Wrocławia oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1998 - Nagrodę im. Św. Brata Alberta, w 2002 - Wrocławską Nagrodę Muzyczną, w 2004 - Nagrodę Doroczną Związku Kompozytorów Polskich, w 2006 - Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w roku 2013. Uhonorowana wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2013).
  Dorobek kompozytorki obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w większości ujętych w cykle. Najważniejszy z nich to cykl wielkich form pod wspólnym tytułem Freski: I Reanimacja - człowiek i życie na wielką orkiestrę symfoniczną (1971), II Epitaphios - człowiek i śmierć na wielką orkiestrę symfoniczną (1976), III Ikar - człowiek i marzenia na wielką orkiestrę symfoniczną (1979), IV …alla campana… - człowiek i pamięć na fortepian i orkiestrę (1985), V Eternel - człowiek i wiara na sopran, chór chłopięcy, chór mieszany i wielką orkiestrę (1989), VI Palindrom - człowiek i tęsknota na wielką orkiestrę smyczkową z klawesynem amplifikowanym (1994), VII Uru Anna (Światło Nieba) - człowiek i światło na tenor, wielki chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną(1999); cykl utworów na perkusję: Ostinato na kwartet perkusyjny (1974), Kanon na grupę motoryczną (1975), Studio per violino et Tam-tam (1975), BIS - JOKE na perkusję i fortepian (1985), TRIANGLE ! na sekstet perkusyjny (II wersja 1990); cykl myśląc o Vivaldim: …el Condor… - wiosna na 2 marimby i orkiestrę smyczkową (1996), …como el sol e la mar… - lato na flet i orkiestrę kameralną (2007/2008); cykl madrygały: W poszukiwaniu wędrującego echa na 2 skrzypiec (2000), Algorytm snu wielkiego miasta na marimbę (2001), Ptaki na horyzoncie zmierzchu na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (2006), Madrygał na dwa fortepiany (2011); cykl reportaże: Niedziela Palmowa w Nazareth na saksofon, perkusję i organy (2009), ICE - LAND …tęczowe mosty nad Dettifoss… na 22 instrumenty smyczkowe i harfę amplifikowaną (2011), Figury na piasku …wędrówki odwiecznego skarabeusza… na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2014); cykl ekomuzyka: Le soleil - koncert na perkusję i orkiestrę(1991), Terra na chór męski i fortepian (1995), Bartokiana na wiolonczelę i fortepian (1995), wersja na marimbę i orkiestrę kameralną (2000), wersja na flet, saksofon i fortepian (2015), Muzyka lidyjska na orkiestrę smyczkową (2002), Strumyk i słonko na inkrustowany fortepian (2007), Lasy Deszczowe na flet i orkiestrę symfoniczną (2013), Galaktikos α na flet i organy (2015). Niezależnymi pozycjami są: balet W królestwie jesiennych liści, dwa kwartety smyczkowe - Arabesca i Kwartet lidyjski, utwory dla dzieci i młodzieży, MAGNIFICAT MM na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2004), HARMONY′S na orkiestrę (2011), Tryptyk na dwa flety i organy (2017) i Assisi na wiolonczelę akustyczną/elektryczną, chór dziecięcy i wielką orkiestrę symfoniczną (2017).

  prof. Dariusz Dyczewski

  Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

  W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

  Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

  Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

  Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

  prof. Stanisław Krawczyński

  Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) - polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Honoris Gratia". (źródło: Wikipedia)

  Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia LC 50 (.pdf)

  2. Regulamin Konkursu Kompozytorskiego 2019 (.pdf)

  3. Regulamin LC 50 (.pdf)


  Pliki multimedialne do pobrania:

  1. Zaproszenie na Cantat (video/mp4)

  2. Cantat spot (video/mp4)


   
  reklama Galerii Piastów
  logotyp sieci hoteli Qubus
  logo LPWIK
  logotyp radio taxi Wicar
  logotyp KGHM
  logotyp MPK Legnica
  logotyp Footbal Academy
   
                     


  © Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl